Политика за поверителност

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме?

  1. Когато правите запитване през уебсайта magnifico.bg или поръчвате продукт, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, адрес за доставка, телефонен номер, email и предпочитан начин на комуникация.
  2. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Как използваме личните данни?

  1. Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила. В случай, че конкретна фунционалност на сайта (покупка на стока; получаване на информация за актуални промоции и други активности) изисква предоставяне на лични данни, непредоставянето им означава, че няма да можете да се възползвате от същата.
  2. В случай, че сте се абонирали, обработваме Вашите данни за да Ви информираме на посочените от Вас контакти (посредством кратко/и SMS, email и/или др. съобщение/я) за актуални промоции и други активности. В определени случаи, по наша преценка, с посочените от Ваша страна при абонамента контакти, може да бъдете включен в организирани от нас томболи или други игри на случаен принцип, участието, в които не е обвързано с покупка. Съгласието за абонамент по всяко време може да бъде оттеглено.
  3. В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни и др.) или пред компетентни органи.

Защитена ли е моята информация?

  • Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
  • За да защити Вашата информация по време на предаването й, magnifico.bg използва Secure Sockets Layer (SSL) протокол, който криптира информацията, която въвеждате.
  • magnifico.bg не съхранява информация за Вашите дебитни и кредитни карти.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период до 2 години, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни (в т. ч да се откажете от абонамента за актуални промоции и други активности), да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до info@magnifico.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.